Medkänsla med sig själv och andra

På Compass utgår vi från en humanistisk människosyn och förståelsen för att ingen människa är perfekt utan alla gör misstag eller mår dåligt ibland. Detta är vår kompass i mötet med dem vi är till för liksom i mötet med våra samarbetspartner. Detta icke fördömande förhållningssätt går hand i hand med att förmedla självmedkänsla som aktiverar våra trygghetssystem, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas och må bra i våra liv.

Vår vision

Vår vision är att få finnas med människor en bit på vägen och att få se dem växa och nå sina personliga mål. Det tycker vi är ett hedersamt uppdrag. Vår målsättning är att stärka individers medkänsla till sig själv och till andra. Vi vill ge individer redskap för att finna sin inre livskompass och självmedkänsla för att kunna navigera genom livet med ökad egenmakt, meningsfullhet och livskvalitet.

Värdegrund

Compass är en värdestyrd verksamhet där vi samskapar tillsammans med våra medmänniskor på ett omsorgsfullt, nyfiket, utforskande, kreativt och icke dömande sätt. Vår värdegrund utgår från principen om alla människors lika värde och skydd mot diskriminering, individens rätt till självbestämmande och integritet samt inflytande och delaktighet. Vi på Compass vill beakta människors lika värde och rätt. Därför vill vi medvetandegöra våra värderingar, då vi tror att detta är en förutsättning för att utveckla förmågan till etisk medvetenhet och ett etiskt agerande. En värdegrund skapar ett gemensamt förhållningssätt och en etisk grund för det dagliga arbetet hos oss på Compass.

Våra medarbetare

Vi som arbetar på Compass är utbildade socionomer, socialpedagoger eller har en likvärdig utbildning samt en gedigen erfarenhet inom socialt arbete.

Tillsammans har vi lång kunskap inom behandlingsarbete, myndighetsutövning och boendestöd. Behandlarna är vidareutbildade i bl a:

  • MI – Lösningsfokus-samtalsmetodik
  • HAP (haschavvänjningsprogram)
  • Traumamedveten omsorg
  • ART
  • Repulse
  • Ledarskap
  • ÅP (återfallsprevention)

Vi som jobbar på Compass Individ och Familj

fatima-stjarnkvist-helsingborg-ciof

Föreståndare

Fatima Stjärnkvist

Fatima har en magisterexamen i socialt arbete och har gått ledarskapsutbildningar och projektledarprogram. Hon är utbildad handledare och certifierare i motiverande samtal, är programledare i ART, Case manager och mindfullness instruktör. Fatima har arbetat som projektledare, föreståndare och sektionschef inom socialförvaltning, som vårdare och frivårdsinspektör inom kriminalvården, som handläggare för försörjningsstöd, med integrationsprojekt och inom förskoleverksamhet.

martina-unosson-helsingborg-ciof

Verksamhetsansvarig

Martina Unosson

Martina har arbetat med socialt arbete sedan 2006 då hon påbörja sin socialpedagog utbildning. Hon har jobbat som medlevare på kollektiv, ungdomsbehandlare, coach och som teamledaren inom familjebehandling, samt familjehemskonsulent. 
Martina har vidareutbildning inom MI, lösningsfokus, ART, traumamedveten omsorg, Hap- hasch avvänjningspogram, kälvesten- utredningsmetod. 

anna-malmberg-ciof-helsingborg

Familjehemskonsulent/boendekonsulent

Anna Malmberg

Anna har arbetat med socialt arbete i hela sitt yrkesverksamma liv. Efter sin socionomexamen 1996 arbetade hon som socialsekreterare, fältare, kurator inom skola och Ungdomsmottagning samt boendestödjare. Anna har vidareutbildning inom MI, CRA, Repulse, Återfallsprevention, Sexologi, Socialt arbete i skolan och Mindfulness.